1-Rm-238.jpg
Error
  • Error loading feed data

Nuk mund t’i shërbeni Hyjit dhe pasurisë

 

Pasuria mund të jetë një mjet i shkëlqyer për të bërë të mirën. Por mund të bëhet edhe armiku më i keq i njeriut që e zotëron. “Zotëria e lavdëroi mbarështuesin e pandershëm, sepse kishte vepruar me shumë shkathtësi”. Jezusi nuk aprovon mashtrimin, të kryer me aftësi, deklaron “të pandershëm” protagonistin e shëmbëlltyrës, por i njeh dinakërinë dhe gatishmërinë për të siguruar nga huamarrësit e zotërisë së tij mbështetjen ekonomike për të jetuar pas largimit nga puna. Jezusi u propozon këtë mendjehollësi “bijve të dritës”, atyre që janë ndriçuar nga drita e Ungjillit, përderisa ata rrezikojnë shpëtimin, nëse nuk jetojnë shkathtësinë e guximin me të cilin “bijtë e kësaj bote” kujdesen për interesat e veta: "e di unë se çfarë të bëj". Jezusi na sugjeron se çfarë të bëjmë për të fituar shpëtimin: "Fitoni për vete miq me anë të pasurisë së rrejshme të kësaj bote që, kur kjo t’ju mungojë, t’ju pranojnë në banesat e amshuara". Sekreti për t’u pranuar pas vdekjes në bashkimin e amshuar e të lumë me Hyjin, është përdorimi me maturi i pasurisë që zotërojmë tani. Jezusi na paralajmëron për pushtetin e tmerrshëm nga pasuria, që mund të jetë një shërbëtor i çmuar, por nëse bëhet zotërues i njeriut, e kthen në skllav. Është si të mohosh besimin në Hyjin e të besosh në anti-Hyjin, që është pasuria. Pasuria materiale paraqet, kështu, një mundësi për të bërë të mirën, derisa të na jepet pasuria e vërtetë në amshim.

 

Lutu me Ungjillin

O Zot, dhurues i çdo dhurate, bëj që duke përdorur të mirat e kësaj bote të sillemi si mbarështrues të ditur. Bëj që ne, të ndriçuar nga fjala jote dhe hiri yt, të përmirësojmë me të mirat e dhuruara prej Teje, kushtet e jetës së shumë vëllezërve tanë në nevojë dhe të ndërtojmë një botë, ku rriten drejtësia, harmonia dhe paqja, për të qenë një ditë të pranuar prej teje, o e mira e pafundme, si shërbëtorë besnikë në lumturinë tënde të amshuar.