1-Fall-in-Tokaj.jpg
Error
  • Error loading feed data

MUAJI TETOR - MUAJ I RRUZARËS SË SHENJTË

  

Muaj tetor, i kushtohet përshpirtërisë së lutjes së Rruzares së shenjtë, lutjes që Virgjëra Mari aq shumë e këshillon gjatë shekujve dhe e kërkon nga besimtarët në shfaqjet e veta. Përshpirtëria e muajt tetor lindi në çastin kur Perandoria Turke i kërcënohej Evropës. Lutjen e Rruzares e kërkoj Ati i shenjtë Piu V në vitin 1571 nga të gjithë të krishterët. Siç dëshmojnë dokumentet historike, populli iu përgjigji Papës me bujari, kështu që me ndërmjetësimin e Zojës së Bekuar ushtria e krishterë korri fitore në betejën detare të Lepantit në vitin 1571. Mirëpo lutja e Rruzares së shenjtë lindi edhe për shkak të nevojës së zemrës që të meditoj misteret e Jetës së Zotit tonë Jezu Krishtit.

 

Lutjen "Të falemi Mari" e përcjellin misteret e Rruzares, kërkesa e zemrës, sepse përsëritja nuk është shenjë e mërzisë, por e gëzimit që kemi mundësi të lutemi aq bukur me Nënën, duke i medituar së bashku me Marinë Misteret e jetës së Jezusit të cilat ajo i njohi më së miri. Për rolin e Marisë në misterin e shëlbimit na flet në dy vende Ungjilli i Shën Gjonit. Së pari - në Dasmën e Kanës së Galilesë, kur Maria pa nevojën e madhe, sepse në dasmë filloj të mungojë vera, ndërmjetësoj tek Biri, për të cilin e dinte se ishte Hyj që e kërkon bashkëpunimin tonë, duke ju thënë shërbëtorëve: "Bëni gjithçka t'ju thotë!" Kjo është lutja e besimit. Maria është ajo që na amëson si ta kemi marrëdhënien me Hyjin. Së dyti - kur Jezusi në mesin e historisë së urrejtjes njerëzore e vendos dashurin e pafund të Hyjit, d.m.th. në çastin kur vepra e dashurisë së pafund hyn si vepër konkrete në historinë njerëzore, atëherë Jezusi i tha Marisë: ‘Grua, ja yt bir, ja vajza e jote. Unë ty të dhuroj njerëzve. Të dhuroj atyre, që amësia jote të bëhet mjet dashurie që të kesh mundësi t'i edukosh në dashuri, ashtu siç jetove Ti.’ Të dashur miq, të marrim vendim që të bashkohemi çdo ditë gjatë këtij muaj që ta lusim Rruzaren e shenjtë, në kishë, tek kryqet e ndryshme, në sheshe, në familje, në rrugë, në çastet e lira që kemi, duke pritur, në punë...

 

Rruzarja në duart e të krishterëve është armë e fortë kundër Djallit dhe shpirtrave të këqij, sepse më lutje të Rruzares, në bisedë me Hyjin e Gjallë dhe Nënën tonë, mbështillemi me petkun e dritës dhe të Mëshirës së Hyjit. Na hapen sytë për të parë nevojat e vërteta tonat dhe të tjerëve, i kujtojmë fëmijët e palindur, ata që vuajnë në çfarëdo mënyre, të sëmurit, njerëzit në vështirësi, të gjithë ata që i skllavëroi alkooli, droga, sharjet, jeta flligështare. Të lutemi me guximin dhe krenarinë e njerëzve që nuk kanë frikë të përgjigjen në thirrjen e Hyjit duke qenë të qëndrueshëm dhe të pathyeshëm në udhën e Tij, udhën e përvujtërisë dhe të dorëzimit të plotë të njerëzve që jetojnë jetën që Hyji e kërkon prej tyre. Ta kujtojmë Kishën, Papën, ipeshkvijtë, meshtarët, rregulltarët dhe rregulltarët dhe të gjithë besimtarët, T'i kujtojmë të rinjtë, familjet, të vjetrit... që të jenë në gëzim në situatat jetësore dhe të hapur për jetën.

 

Të lutemi për shoqërinë e sotme dhe situatat e ndryshme të shoqësirsë sonë dhe botës, që të nderohet dinjiteti dhe e drjta e njeriut, që të jemi solidar me ata që nuk kanë duke i kuptuar dhe duke i ndihmuar sinqerisht me të gjitha të mirat që zotërojmë. Të lutemi që të jemi të kujdesshëm në ruajtje të natyrës, ta sodisim dhe ta dallojmë bukurinë e saj për ta bërë edhe më të bukur aty ku jetojmë. Të lutemi në përvujtëri, më fe dhe shpresë në zemër sepse Jezusi thotë: "Kërkoni e do të gjeni! Lypni e do tu jepet! Trokitni e do tu çelet!"

 

Jakobi apostull na kujton: "Nuk keni, sepse nuk kërkoni. Kërkoni e nuk merrni, sepse kërkoni keq: që të përfundoni në epshet tuaja", por ai gjithashtu na nxit: "Nënshtroju, pra Hyjit! Kundërshtoni djallit dhe do të largohet prej jush! Afrojuni Hyjit dhe ai do të afrohet tek ju! Pastroni duart, mëkatar! Patroni zemrat, o njerëz dyfytyrësh! Qani, ankohuni. Buzëqeshja juaj le të kthehet në vaj e gëzimi në hidhërim! Përvujtërohuni para Zotit dhe ai do tu lartësoj!” Kështu muaj tetor do të jetë muaj i bekimeve që Zoja rruzare i ka rezervuar për ne dhe për ata për të cilët këtë muaj do ta kushtojmë.

 

Don Preka